*SC 72- Chuyện Ngày Xửa, Ngày Xưa (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

CHUYỆN

ngày xửa ngày xưa

 

 

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa

Có nàng Thôn Nữ đội mưa sang đò

Đánh rơi nhẫn cỏ hẹn hò

Liền hóa thân cò lặn lội bờ sông…

 

Cò mò từ thuở trăng non

Đến đêm trăng tròn chưa gặp nhẫn rơi

Chơi vơi lệ thấm chân trời

Tình anh xa thẫm ngàn khơi giữa dòng

 

Long đong nước lớn nước ròng

Hỏi thăm chú Còng có gặp nhẫn trôi?

Còng bèn định hướng vẽ vời

 “Tìm đến chân trời... vớt nhẫn quý lên”

Cò bay lã cánh ngày đêm

Nằm chết bên triền bão tố mộng mơ

Lững lơ dưới bóng trăng mờ

Hồn cô thôn nữ dật dờ bến mưa!

 

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền