*TĐ 400- Dường Như Ta Đã......! (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dường Như Ta Đã…..!

 

Hết chợ, tới cơm

Hết cơm, tới chợ

Hết thơ, đến phú

Hết phú, đến thơ

Hết giấy, đến mực

Hết mực, đến giấy

Dường như ta sống trên mây

Lững lơ không biết, không hay đó chàng

 

Ừ…. ừ, ngày lại, đêm sang

Hình như ta đã lang thang giữa trời

Đi tìm trăm thú, ngàn vui

Làm thơ tặng bạn, biếu đời gần xa

Hết tình, rồi lại đến hoa

Hết mây, đến gió. Chuyện ta, chuyện người

Lang thang ta dạo khắp trời

Gần như ta đã là người trên mây

 

Thủy Điền

 

12-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền