*PCC 42- Nhà Xưa (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Nhà Xưa.

 

Cuối thu sương tuyết mịt mù.

Nhớ thời xưa cũ cũng thu, bếp hồng

Nhà mình ngày ấy thật đông

Ba gian , bếp giữa ấm lòng phu thê

Lò than chị mới vừa kê.

Xung quanh chuyện kể, tứ bề rân ran

Trồng rau cũng lắm chuyện bàn

Gió may trồng cải, gió hàn trồng dưa

Trời nay nửa nắng, nửa mưa

Ngày mai Thầy sẽ, cày bừa trồng khoai 

Chị Thu cùng với anh trai

Chiều mai lên núi tìm vài củi khô

Nhà mình tình nghĩa điểm tô

Chiều vui quanh quẩn ,khoai ngô sắn lùi

Tuổi thơ ngày ấy thật vui

Lạc sơn xóm nhỏ của tui ngày nào!

Bây giờ phố xá vương cao

Tôi về thành lão, ai nào nhận ra ?

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền