*TĐ 401- Vọng "Nghèo " (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vọng "Nghèo "

 

Bình minh chuông đỗ, chuông reo

Chó tru, chó hú. Xóm nghèo nghèo thêm

Chiều về chó róng, chó rên

Nhà thờ chuông vọng gần bên liên hồi

Nhức tai, nửa đứng, nửa ngồi

Nhìn ra song cửa mà rơi lệ sầu

Xóm gì không thấy đổi màu

Quanh năm vất vả, tiền hào “Có dư ?”

Làm hoài, làm mãi chẳng thu

Cũng vì tiếng chó hú, tru hằng ngày.

 

Thủy Điền

 

13-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền