*BT 11- Tiếng Trống Xưa (Thơ) Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

Tiếng Trống Xưa

Tiếng trống uy hùng trỗi dọc ngang
Quân dân ngạo nghễ phất cờ vàng
Đầu voi Nhị Tướng tung hoành trận
Gót giặc thiên binh hỗn loạn hàng
Nước đã thăng trầm sông Hát chảy
Gương còn xán lạn giống Rồng mang
Hưng vong sử nhuộm màu kim cổ     
Tuổi trẻ xin người viết tiếp trang

Bửu Tùng
13/11/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền