*CQL 22- Nửa Đời Cay Đắng (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

 

NỬA ĐỜI ĐẮNG CAY

 

Ngày em chưa ở bên anh

Vui cười rạo rực long lanh má hồng

Ngày em chưa muốn lấy chồng

Bao nhiêu trai tráng thành dòng theo sau

Ngày em hay thích làm cao

Đi ra chảy tóc, đi vào soi gương

Ngày em còn thấy dễ thương

Tóc dài thắt bím chẻ đường chia hai

Ngày anh còn rốt bảnh trai

Bắt cầu duyên nợ sánh vai cùng nàng

Ngày em còn rất diệu đàng

Tuổi xuân phơi phới mơ màng đắm say

Ngày em chưa biết đắng cay

Làm sao biết được đời dày khổ đau

 

Cao Quang Lưỡng

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền