*TĐ 402- Ngựa Hoang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ngựa Hoang

 

Mấy ai mà thích xa nhà

Có ai lại muốn mình là bội vong ?

Cũng vì cái buổi long đong

Nên đành làm kẻ lưu vong xứ người

 

Mấy ai mà chẳng thích cười

Hân hoan hớn hở cho đời thêm vui ?

Nhưng trời cứ mãi mưa rơi

Môi nào hé nở nụ tươi được nào

 

Bao năm sống giữa lao xao

Xác nơi xứ lạ, hồn cào cố hương

Như đàn Ngựa hí xa chuồng

Muốn quây về tổ quảng đường còn Xa.

 

Thủy Điền

14-11-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền