*TĐ 402- Ngựa Hoang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ngựa Hoang

 

Mấy ai mà thích xa nhà

Có ai lại muốn mình là bội vong ?

Cũng vì cái buổi long đong

Nên đành làm kẻ lưu vong xứ người

 

Mấy ai mà chẳng thích cười

Hân hoan hớn hở cho đời thêm vui ?

Nhưng trời cứ mãi mưa rơi

Môi nào hé nở nụ tươi được nào

 

Bao năm sống giữa lao xao

Xác nơi xứ lạ, hồn cào cố hương

Như đàn Ngựa hí xa chuồng

Muốn quây về tổ quảng đường còn Xa.

 

Thủy Điền

14-11-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0