*VQT 10- Con Lại Về Giỗ Má (Thơ) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

Con Lại Về Giỗ Má

 

 Mây trắng bay rồi mây trắng ơi

Chiều nay hương khói lại về trời.

Chiều nay con lại về giỗ má

Mây- khói gặp nhau… con lẻ loi.

Anh em con về, giỗ má đây.

Cao xanh nơi ấy, má có hay?

Dẫu nợ cơm áo, tiền vơi cạn,

Dâng má mâm cơm, tấm lòng đầy. 

Dẫu biết, đường đời, phải chia đôi,

Khác một điều, dài ngắn mà thôi!

Cớ sao má phải vội …từ giã…

Níu kéo được đâu…khóc …nghẹn lời…

Bàn thờ hương thắp, giờ cũng tắt.

Có còn lại chăng: nắm tro tàn.

Và chân nhang đó luôn ngay thẳng

Như lòng chúng con thẳng với ngay.

Con thắp trong lòng một nén hương,

Tỏ lòng thành kính và nhớ thương,

Để ngày sau nữa… Ngày sau nữa,

Và cả một đời …khói vẫn vương.

 

                                       Trà Vinh: 6/11/2017

                                              Võ Quốc Tuấn 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền