*HLS 124- Vị Đời (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Vị Đời 

 

Đời toàn là những vị cay 

Tình anh vị đắng choán đầy hồn tôi 

Chiều buông giọt nắng chơi vơi 

Đường dài tôi vẫn đơn côi lẻ bầy 

Chờ chi ngọn gió heo may 

Chờ chi một chút mộng đầy dối gian 

Tin làm chi lời hứa tàn 

Để bây giờ cứ bẽ bàng cố nhân. 

 

Hoàng Liên Sơn

1.2.2012 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0