*TĐ 407- Thà Làm Thân Gỗ Bên Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thà làm Thân Gỗ Bên Người

 

Thà làm thân gỗ kề mông

Còn hơn xác thịt mà không được gì

Thà làm cái vật vô tri

Tựa bên cung nữ bám ghỳ trăm năm

Còn hơn thân xác người trần

Nay thương, mai ghét bao lần đuỗi xua

Thà làm thân gỗ sớm, trưa

Miệng câm, tai điếc cho vừa lòng nương

Chẳng thèm nói tiếng yêu đương

Chẳng thèm hờn giận vui buồn tốn công

Thôi mang cái bóng kề gần

Có khi mang hận vào lòng không hay

Thà làm thân gỗ, thân cây

Cho đời còn thấy cái hay của người.

 

Thủy Điền

 19-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền