*TVL 3- Một Thoáng Quê Nhà (Thơ) Tác Giả Trương Văn Lũy (USA)

 

Tác Giả Trương Văn Lũy

 

 

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ

 

Thanh bình thuở ấy đúng là đây!

Nhớ lại mà chi...nước mắt đầy!

Tổ nghiệp công cha ra sức giữ

Gia tài của mẹ cố tâm xây

Nước non biến loạn - tiêu tan hết

Thời buổi đang làm biến đổi thay

Bè bạn nay già đi lụm khụm

Đa phần rời khỏi thế gian rồi!

 

Trương Văn Lũy 19/11/17

Kommentar schreiben

Kommentare: 0