*CQL 25- Trông Ngày Về (Thơ) Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

 

TRÔNG NGÀY VỀ

 

 Trên trời gió thổi mây bay

Trông về Mỹ Chánh sao ngày dài...... ra

Nhớ về kỹ niệm đã qua

Thương thầy, mến bạn đã xa cách lòng

Cũng bởi vì quá bận công

Mỗi người lo lấy một vòng yêu thương

Tình xưa. Ôi ! Rất vấn vương

Chắc mai tôi sẽ lên đường đi ngay

Dù cho đường có hơi dài

Ở đây tôi vẫn trông ngày trông đêm

Trông cho ngày ngắn hơn thêm

Cho người hội ngộ đi tìm tri âm

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền