*SC 75- Khúc Ngũ Âm (Thơ) Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

 

KHÚC NGŨ ÂM

 

Khen ai nắn nót giọt độc cầm

Lúc bi khi tráng khúc ngũ âm

Sơn Trường nguyệt khuyết đêm tiển biệt

Hà giang vân biếc bến ngự tầm

Gió hú đèo ngầm ôm đá gọi

Cát vàng bão nổi thổi chí căm

Ba Nam sưỡi ấm màn sương đẫm

Sáu Bắc quân reo khúc dạ trầm

Trùng dương sóng vỗ rền muôn thuở

Đá nở ven bờ dọc bể Đông

Núi cao khắc lộng tình mộ gió

Sông dài nặng chở nghĩa nước non

Anh hùng mài kiếm tròn chí lớn

Anh thư tiết liệt vẹn kiên trinh

Trống đồng giục giã thời chinh chiến

Đàn bầu thảnh thót tiết thanh bình.

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0