*TĐ 409- Suy Ngẫm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Suy Ngẫm

 

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng

Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay

Rồi ngm suy trọn cả cuộc đời nầy

Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại

 

Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái

Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy

Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế

Để con người cứ mãi nhận đắng cay.

 

Thủy Điền

 

22-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0