*TĐ 409- Suy Ngẫm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Suy Ngẫm

 

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng

Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay

Rồi ngm suy trọn cả cuộc đời nầy

Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại

 

Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái

Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy

Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế

Để con người cứ mãi nhận đắng cay.

 

Thủy Điền

 

22-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền