*TĐ 410-Tận Đáy Lòng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tận Đáy Lòng

 

Sống : Nên vì VHNT một chút

đừng vì lợi ích cá nhân. Hãy nhìn NT Chu Vương Miện lấy làm gương

 

 

 

Mượn đốt xương làm cây bút máy*

Nặn máu đào… hóa mực chấm thay

Trải da nhăn làm tờ giấy bạc

Thốt lên lời chua, ngọt, đắng, cay.

 

Cho hôm nay, cho cả ngày mai

Nhìn thấy rõ những gì phải, trái

Để xa lánh và đừng lập lại

Cố noi theo học hỏi làm người

 

Dòng thơ đời dù có dở hơi

Hay vụn vặt con tim kẻ sỹ

Nhưng cũng đã chỉ vào mặt Đĩ

Những con tằm nấp dưới lá dâu.

 

*Câu 1 có mượn ý của một NT mà tôi quên tên.

 

Thủy Điền

 22-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền