*CQL 27- Sáu Năm Xa Cách (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

SÁU NĂM XA CÁCH

 

Trăm năm chỉ một kiếp người

Thành nhân cũng một kiếp đời trôi qua

Trên trời đất rộng  bao la

Trải qua một khoảng ngày xa cách lòng

Đến nay tháng bảy ngày hồng

Đua nhau hội tụ xuôi dòng về đây

Để rồi sống lại những ngày

Đêm đêm thức trắng học bài, ôn thi

Một năm mình đã cách đi

Mộng dài chí lớn những gì thành chưa

Mây trời cứ nắng, cứ mưa

Mong sao cả lớp đều vừa thành công

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền