*PCC 43- Em Xưa (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Em Xưa.

Em xưa đôi mắt thơ ngây

Ngạc nhiên ,ngó sững , thân gầy, hồn nhiên

Hồn trong ánh mắt thần tiên

Suốt ngày lêu lổng, không tiền mà vui

Em xưa khoai sắn bếp vùi

Aó quên cài nút, quần đùi lông nhông

Đôi má thì luôn đỏ hồng

Đầu làng cuối xóm , chẳng không chỗ nào

Em xưa khiêm tốn chiều cao

Bé con choăn choắt, mà sao lắm trò

Nào là bắt dế, nhảy cò

Ném lon, tề giấy, chiều mò hến , cua.

Em xưa, qùa chẳng cần mua

Khoai, ngô, sắn luộc, chẳng thua bây giờ

Bạn hẹn, lấp ló đứng chờ

Ba mẹ mãi việc, là vờ chuồn luôn

Em xưa nào có biết buồn

Sáng học ba chữ, vẫn luôn nhất nhì

Môi mép vẫn thường thâm sì

Tòi mòi, qủa méo, chiều thì..lá chua.

Em xưa chẳng biết bán mua

Nhưng giả mua bán , trò đùa trẻ con

Sớm chiều vui tiếng cười giòn

Vui trong hồi đó, chẳng còn hôm nay..

 

CH2