*HLS 127- Về Với Hội Lim (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

Về Với Hội Lim 

 

Anh mời em đến Hội Lim 

Nghe câu Quan Họ để tìm người thương 

Áo the khăn xếp vấn vương 

Lúng la lúng liếng má hường mắt xanh 

Giữa bao liền chị liền anh 

Làm sao tìm được người tình ngày xưa... 

Dùng dằng ai gửi ai thưa 

Để cho rau héo chợ trưa mất rồi 

Xin người ở lại người ơi 

Người về em lại lẻ đôi lẻ lòng 

Người về em nhớ em mong 

Người về để nhện giăng mùng...năm canh... 

Về hội Lim để tìm anh 

Dập dìu Quan Họ chúng mình thành đôi... 

 

Hoàng Liên Sơn

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền