*LN 33- Chùm Thơ Mưa Lòng Bay Bay Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*MƯA LÒNG LAY BAY .

 

Con đường rợp bóng bằng Lăng ,

Màu hoa rụng tím bước chân lạc loài !

Mưa lòng sao mãi lay bay ,

làm cho héo hắt thân gầy bấy nay.

 

*BUỒN THEO ...

 

Lệ rơi cùng chiếc lá vàng 

Buồn theo lá rụng bẽ bàng duyên em !

Bóng chim đã khuất nẻo tìm

Sao đi mượn gió gửi tin làm gì ?

Trách mình còn mãi u mê

Phủ lên dải lụa tình si cả đời !

Thập thò như cá thòi lòi

Mắt buồn ôm trọn một trời sầu thương !

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền