*LN 33- Chùm Thơ Mưa Lòng Bay Bay Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*MƯA LÒNG LAY BAY .

 

Con đường rợp bóng bằng Lăng ,

Màu hoa rụng tím bước chân lạc loài !

Mưa lòng sao mãi lay bay ,

làm cho héo hắt thân gầy bấy nay.

 

*BUỒN THEO ...

 

Lệ rơi cùng chiếc lá vàng 

Buồn theo lá rụng bẽ bàng duyên em !

Bóng chim đã khuất nẻo tìm

Sao đi mượn gió gửi tin làm gì ?

Trách mình còn mãi u mê

Phủ lên dải lụa tình si cả đời !

Thập thò như cá thòi lòi

Mắt buồn ôm trọn một trời sầu thương !

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0