*CQL 28- Gặp Lại Nhau (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

Gặp Lại Nhau

 

Gặp nhau tay bắt, mặt mừng

Lời chưa kịp ngỏ, lệ rưng má hng

Lệ tuôn, tuôn chảy từng dòng

Cả đoàn hợp lại thành sông mất rồi

Khóc thì cũng ít, tí thôi

Để ta còn hỏi năm rồi ra sao?

Để ta còn cụng ly nhau

Còn trao tâm sự thuở nào, xa xưa

Thuở ngày hai buổi sớm trưa

Thuở chung một lớp, cọ cưa một giường

Thuở mầy, tao đứa mỗi phương

Kết tình bằng hữu bên trường mến yêu.

 

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0