*CQL 28- Gặp Lại Nhau (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

Gặp Lại Nhau

 

Gặp nhau tay bắt, mặt mừng

Lời chưa kịp ngỏ, lệ rưng má hng

Lệ tuôn, tuôn chảy từng dòng

Cả đoàn hợp lại thành sông mất rồi

Khóc thì cũng ít, tí thôi

Để ta còn hỏi năm rồi ra sao?

Để ta còn cụng ly nhau

Còn trao tâm sự thuở nào, xa xưa

Thuở ngày hai buổi sớm trưa

Thuở chung một lớp, cọ cưa một giường

Thuở mầy, tao đứa mỗi phương

Kết tình bằng hữu bên trường mến yêu.

 

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền