*LHT 118- Chẳng Có Gì Trễ Muộn (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Chẳng Có Gì Trễ Muộn

 

Trầu vàng, lá mỏng thì ngon

Gái thời hai chín, vẫn còn thanh xuân

Con ơi chớ vội lấy chồng

Con đàn, cháu đống lỡ làng tương lai

Trước tiên là phải chữ tài

Công thành danh toại hình hài nở hoa

Xong thì nghĩ đến chuyện gia

Mới hầu bền vững cửa nhà mai sau.

 

Lệ Hoa Trần

27-11-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền