*WI 15- Hôm Qua Em Đi Chùa (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Hôm Qua Em đi Chùa

 

Hôm qua Chúa nhật lên chùa

Em quên mặc váy, nên đưa bụng phì

Vào chùa. Phật hỏi? Cần chi

Sao mà vội vả đến đây trơ trần

Chánh điện là chốn trang nghiêm

Phải đâu cái chợ, nên kiêng cữ giùm

Vô tình mũi lõ đứng nhìn

Phòng trà, Bar, động trá hình nhà tu

Thôi về mặc Váy, Blouse

Ngày mai trở lại Nam mô-Di đà.

 

Web Inhaber

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0