*PCC 45- Vào Đông (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Vào Đông..

 

Âu nay vào đông giá

Cây trơ cành không lá

Em lạnh đứng góc trời

Hình như đang chờ đợi

Giọt buồn nhè nhẹ rơi

Như giọt tuyết chơi vơi

Lưng trời bay là là

Bông gần cùng bông xa

Như nhắc ta đó là

Nay đã vào Đông giá

Tối nay mình sẽ ra

Ngóng trông vì sao lạ

Chỉ ta đường nào ngay

Cho tâm tỉnh bớt say...cay..

 

CH2,

Kommentar schreiben

Kommentare: 0