*PCC 45- Vào Đông (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Vào Đông..

 

Âu nay vào đông giá

Cây trơ cành không lá

Em lạnh đứng góc trời

Hình như đang chờ đợi

Giọt buồn nhè nhẹ rơi

Như giọt tuyết chơi vơi

Lưng trời bay là là

Bông gần cùng bông xa

Như nhắc ta đó là

Nay đã vào Đông giá

Tối nay mình sẽ ra

Ngóng trông vì sao lạ

Chỉ ta đường nào ngay

Cho tâm tỉnh bớt say...cay..

 

CH2,

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền