*HLS 129- Mơ (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Mơ 

 

Cám ơn người tặng bài thơ 

Cô hái mơ của Nguyễn Bính 

Chiều nay anh rủ đến rừng mơ 

Nghe tiếng ai sao cứ thẫn thờ 

Cô gái hái mơ còn rất trẻ 

Mà sao tâm trạng cứ ngẩn ngơ 

Thơ thẩn trong rừng* "hai khách thơ" 

Cùng nhau chia sẻ nỗi đợi chờ 

Ba mươi năm lẻ giờ tao ngộ 

Tay nắm trong tay mà tưởng mơ... 

 

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0