*HLS 129- Mơ (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Mơ 

 

Cám ơn người tặng bài thơ 

Cô hái mơ của Nguyễn Bính 

Chiều nay anh rủ đến rừng mơ 

Nghe tiếng ai sao cứ thẫn thờ 

Cô gái hái mơ còn rất trẻ 

Mà sao tâm trạng cứ ngẩn ngơ 

Thơ thẩn trong rừng* "hai khách thơ" 

Cùng nhau chia sẻ nỗi đợi chờ 

Ba mươi năm lẻ giờ tao ngộ 

Tay nắm trong tay mà tưởng mơ... 

 

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền