*LHT 126- Chiều Lang...Thang (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Chiều Lang......Thang .......!

 

Ngày ấy em như con chim gọi tình

Thờ thẩn công viên lang.... thang một mình

Nhặt cánh yêu thương rơi..... rơi lìa cành

Về ấp tim non mong đêm...... mộng lành

 

Thuở ấy thư sinh em đi trên đường

Phượng vĩ lưa thưa bay bay buồn buồn

Lòng biết yêu anh man man đường về

Chiều vắng bên hiên ngập đầy....... nhớ thương

 

Ngày ấy xuân xanh hai mươi vừa tròn

Tình đã trao anh trong đêm mùa hè

Ngày ấy yêu anh em mang lời thề

Trọn kiếp trăm năm cùng người....... thủy chung

 

Thuở ấy em như con chim lạc đàn*

Tình đã bay cao...cao bay ngút ngàn

Phượng vĩ, công viên cô đơn, tình sầu

Chiều vắng lang...... thang một mình lang....thang........!

 

* Thơ Hà Huyền Chi

 

Lệ Hoa Trần

09-12-2017

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền