*LN 35- Giá (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

*GIÁ ...

 

(Tặng YẾN CaLi.)

 

Khi trước giá em Chẳng lạnh lùng

Khiến anh buốt giá phải quay lưng

"Con chim từng đã bị tên bắn

Gặp phải cành cong ngỡ cánh cung"

Bao năm cách biệt ngỡ nghìn trùng

Không ngờ có lúc lại trùng phùng

Trùng phùng đứng cách mười hai múi

Mặt nhau không thấy , giọng lùng bùng

Tất cả ghi trong một chữ hoài

Nhớ về những cái khó nguôi ngoai

Nhớ về bản ngã bao phiền toái 

Nuối tiếc ngày qua , tiếc tiếc hoài

Quá khứ đong đầy những mộng mơ

Tương lai chất chứa cảnh nên thơ

Hiện tại con thuyền đi sóng vỗ

Sớm muộn thì ta cũng tới bờ...

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0