BT 12- Đêm Giáng Sinh (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Đêm Giáng Sinh Xưa

 

Cúi lạy Hài Nhi giáng ngục tù

Đêm trời giá lạnh cõi âm u

Mùng thưa muỗi lọt vòi đâm chích

Chiếu rách thân nằm rệp cắn bu

Vấn bước chung tình cho nhất nhật

Mang đời khổ nhục ngỡ thiên thu

Nhìn song mắt chạm màn tăm tối 

Nguyện Chúa xua tan bóng mịt mù

 

Bửu Tùng

12/12/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0