BT 12- Đêm Giáng Sinh (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Đêm Giáng Sinh Xưa

 

Cúi lạy Hài Nhi giáng ngục tù

Đêm trời giá lạnh cõi âm u

Mùng thưa muỗi lọt vòi đâm chích

Chiếu rách thân nằm rệp cắn bu

Vấn bước chung tình cho nhất nhật

Mang đời khổ nhục ngỡ thiên thu

Nhìn song mắt chạm màn tăm tối 

Nguyện Chúa xua tan bóng mịt mù

 

Bửu Tùng

12/12/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền