*LN 37- Còn Nửa Vầng Trăng (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*CÒN NỬA VẦNG TRĂNG.

 

(Viết cho TRÚC THANH TÂM vừa bị bán thân bất toại đang nằm phòng hồi sức ,được 05 ngày )

Vầng trăng đã khuyết nửa rồi

Có còn đủ sáng để soi bụi hồng ?!

Trời thơ dù khép giữa chừng

Còn hơn mất mát trong dòng thiên thu !

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0