*LN 37- Còn Nửa Vầng Trăng (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*CÒN NỬA VẦNG TRĂNG.

 

(Viết cho TRÚC THANH TÂM vừa bị bán thân bất toại đang nằm phòng hồi sức ,được 05 ngày )

Vầng trăng đã khuyết nửa rồi

Có còn đủ sáng để soi bụi hồng ?!

Trời thơ dù khép giữa chừng

Còn hơn mất mát trong dòng thiên thu !

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền