*NK34- Hoa Đan Phượng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

QUA ĐAN PHƯỢNG

NHỚ NHÀ THƠ QUANG DŨNG

                  

          Tặng : Minh Nhương

 

    "Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói "

                       *

Ao làng...Phượng tắm ngời Đan Phượng

Phượng Hoàng tung cánh cõi ca thi

"Tây Tiến" hồn trai lên hùng tráng

Pha Luông chiều ngợp nắng Ba Vì.

                       *

Người đi như thể không về nữa

Sông Đáy nguồn quê  cạn trơ dòng

Sáo diều vọng một Trời thương nhớ

Xứ Đoài mây trắng mãi bâng khuâng...

                       *

Ai có nhớ chăng mùa chinh chiến ?

Đôi mắt Sơn Tây ráo hoảnh rồi

"Nam Bắc hai miền" đường hai ngả

Anh em tình nghĩa cũng chia phôi.

                       *

Bảy chục năm rồi, ôi xương máu

Còn với non sông một Tình Thơ

"Tây Tiến" bao giờ (có) tên đường nhỉ ?

Để chiều Đan Phượng cứ ngẩn ngơ .

 

        Đan Phượng 1/4/2017

          NGUYỄN KHÔI        

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền