*NK34- Hoa Đan Phượng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

QUA ĐAN PHƯỢNG

NHỚ NHÀ THƠ QUANG DŨNG

                  

          Tặng : Minh Nhương

 

    "Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói "

                       *

Ao làng...Phượng tắm ngời Đan Phượng

Phượng Hoàng tung cánh cõi ca thi

"Tây Tiến" hồn trai lên hùng tráng

Pha Luông chiều ngợp nắng Ba Vì.

                       *

Người đi như thể không về nữa

Sông Đáy nguồn quê  cạn trơ dòng

Sáo diều vọng một Trời thương nhớ

Xứ Đoài mây trắng mãi bâng khuâng...

                       *

Ai có nhớ chăng mùa chinh chiến ?

Đôi mắt Sơn Tây ráo hoảnh rồi

"Nam Bắc hai miền" đường hai ngả

Anh em tình nghĩa cũng chia phôi.

                       *

Bảy chục năm rồi, ôi xương máu

Còn với non sông một Tình Thơ

"Tây Tiến" bao giờ (có) tên đường nhỉ ?

Để chiều Đan Phượng cứ ngẩn ngơ .

 

        Đan Phượng 1/4/2017

          NGUYỄN KHÔI        

Kommentar schreiben

Kommentare: 0