*TĐ 456- Dòng Thời Gian (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dòng Thời Gian

 

Ngày xưa em bảo với tôi

Thời gian em sẽ trả lời cho anh

Thế mà, đã hết ngày xanh

Người xưa vẫn giữ để dành trong tim

Mang đi xa khắp mọi miền

Để tôi mãi đợi tuổi niên qua dần

Hứa chi rồi lại phân vân

Người đau, kẻ khổ, chất chồng nhớ nhung

Thời gian luân chuyển không ngừng

Đêm về thao thức chập chừng tim côi

Lắng nghe tiếng vọng của người

Rằng em sẽ suốt một đời yêu anh

 

Thủy Điền

15-12-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền