*TĐ 458- Biết Đến Bao Giờ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Biết Đến Bao Giờ ?

 

Cuối năm, cuối tháng, cuối ngày

Giáng sinh- Tết đến đang ngoài hiên „Gia „

Thì thầm câu chuyện năm qua

Chúa đi- Xuân đến gọi là đổi trao

Năm nào cũng giống năm nào

Y trân chẳng khác thay nhau kiếp người

Gió mưa, bão lụt tơi bời

Chiến tranh giết chóc, gây đời tang thương

Xa quê, bỏ xứ lên đường

Kỷ niên hai mốt vẫn còn lưu vong

Hết ngày, hết tháng , hết năm

Tay nâng điếu thuốc, tay nâng bát trà

Hít hơi, nhấm vị thở….. ra

Bao giờ mới thấy cảnh nhà yên vui

Bao giờ mới thấy con người

Khổ đau, thù hận, ngậm ngùi xa „Gương „

 

Thủy Điền

 

17-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền