*TĐ 458- Biết Đến Bao Giờ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Biết Đến Bao Giờ ?

 

Cuối năm, cuối tháng, cuối ngày

Giáng sinh- Tết đến đang ngoài hiên „Gia „

Thì thầm câu chuyện năm qua

Chúa đi- Xuân đến gọi là đổi trao

Năm nào cũng giống năm nào

Y trân chẳng khác thay nhau kiếp người

Gió mưa, bão lụt tơi bời

Chiến tranh giết chóc, gây đời tang thương

Xa quê, bỏ xứ lên đường

Kỷ niên hai mốt vẫn còn lưu vong

Hết ngày, hết tháng , hết năm

Tay nâng điếu thuốc, tay nâng bát trà

Hít hơi, nhấm vị thở….. ra

Bao giờ mới thấy cảnh nhà yên vui

Bao giờ mới thấy con người

Khổ đau, thù hận, ngậm ngùi xa „Gương „

 

Thủy Điền

 

17-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0