WI 16- Tình Đời (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Ảnh Nhà Thơ Mai Ngân

 

Tình Đời

 

Khi trên đà xuống dóc

Là lúc tuổi dâng cao

Dẫu mặc áo tím màu

Cũng chỉ là che giấu

 

Thời cũng chẳng còn đâu

Để cho người chìu chuộng

Y như hoàng hôn xuống

Chờ đợi lúc đêm về

 

Chăng là nỗi chán chê

Khi màn đêm khép lại

Thế mới là ngang trái

Thế mới gọi : Tình đời.

 

Web Inhaber

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền