*LHT 130- Hiếm Hoi (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Hiếm Hoi

 

Đông, năm nay lạ quá

Chỉ lất phất là ngà

Qua cơn mưa nho nhỏ

Tan theo dòng đi xa

 

Đông, năm nay ng quá

Giống như một chuyện đời

Cơn vui đang hớn hởi

Bổng chốc vội đi qua

 

Đông, năm nay hơi lạ

Tương tợ như nỗi buồn

Hôm qua dường ngã buông

Phép nhiệm mầu gợi dậy

 

Đông năm nay ít thấy

Dẫu lác đác le the

Đủ cho ta ngẫm lại

So sánh khoảng ngắn, dài.

 

Lệ Hoa Trần

 

19-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0