*TĐA 27- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Thạch Đà (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Thạch Đà

 

 

HÌNH ẢNH CỦA TRĂNG

 

Thiền

Trăng soi đáy nước

Hư ảo của cuộc đời

Thiền 

Ngón tay chỉ trăng

Nữa sự thật không phải là sự thật

Trăng muôn đời là cảm xúc của thi sỹ

Trăng là công án của thiền sư

Hình ảnh của trăng không phải trăng

Hình ảnh của em không phải em

Thiền 

Lặng câm

Thấu suốt tận đáy

 

NHỮNG MIÊN MAN TRÔI

 

Những ý nghĩ như bầy ngựa hoang chạy

Dòng sông vừa chảy vừa lạc dấu chính mình

Ta đứng ở sát na này chìm đắm trong nghìn sát na khác

Vọng thời gian một tiếng vang

Tĩnh tọa nơi này buộc ràng ý nghĩ

Ai hay ta đang vận động nhỏ bé vô cùng

Điểm không đầu giăng mắc điểm không cuối

Ta trôi trong vi sóng âm ba

Mất hút chỗ này lóe sáng chỗ khác 

Ta nhỏ nhoi đừng hoài vọng bao la 

Những ý nghĩ xuyên thủng vũ trụ

Những dòng sông còn gì giữa đại dương

 

Thạch Đà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền