*LHT 131- Lệ Đổ Vai Gầy (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

Lệ Đổ Vai Gầy

 

Thò tay định hỏi? Ai nầy

Rằng…. sao năm tháng vai gầy buồn hiu

Quây đầu, mắt lệ trông chiều

Mưa sa tuôn đổ, bao điều chứa chan

Ngừng tay tôi bảo: Hỡi nàng

Thôi mưa, khô lệ để chàng còn phân

Tôi nào có muốn lìa chân

Tôi nào có muốn lệ tuôn đôi dòng

Nhìn tôi nhìn kỷ một lần

Người đang bên cạnh cũng dần lệ xa

Choàng tay tôi….. thẻ xin hòa

Vai gầy, tóc nhuộm, người- ta xum vầy

Tôi về ấp lại vai gầy

Tôi về ….thắm lại những ngày héo khô

Tôi về tô…. lại nét mờ

Tôi về ….đấp lại nỗi chờ bao năm.

 

Lệ Hoa Trần

 

20-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền