*LHT 132- Gió Ru Tình Sầu (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Gió Ru Tình Sầu

 

Ngậm ngùi có lúc buông lơi

Khi tình bội bạc, khi đời chán chê

Hết yêu, hết mến, hết mê

Lụa tơ, xanh, tím giấu che  cũng bằng....

Ngậm ngùi số kiếp nữ nhân

Như hoa sớm nở, vội tàn qua mau

Như con thuyền nhỏ cậm sào

Giữa trời hoang vắng, một màu âm u

Ngậm ngùi qua mấy mùa thu

Đêm về nghe tiếng gió ru tình sầu.

 

Lệ Hoa Trần

21-12-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0