*HLS 133- Vẫn Thương (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Vẫn Thương 

 

Thương nhau nên chẳng chịu về 

Níu nhau một chút triền đê gió chiều 

Yêu nhau nên bắc cầu kiều 

Bằng câu lục bát áo điều khăn xanh 

Ngặt vì Liền chị Liền anh* 

Nhớ thương nhau cũng phải đành chia tay 

Cau vẫn thắm trầu vẫn say 

Ngày xưa cho đến sau này Vẫn thương 

 

Hoàng Liên Sơn

21.2.2012 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền