*HLS 133- Vẫn Thương (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Vẫn Thương 

 

Thương nhau nên chẳng chịu về 

Níu nhau một chút triền đê gió chiều 

Yêu nhau nên bắc cầu kiều 

Bằng câu lục bát áo điều khăn xanh 

Ngặt vì Liền chị Liền anh* 

Nhớ thương nhau cũng phải đành chia tay 

Cau vẫn thắm trầu vẫn say 

Ngày xưa cho đến sau này Vẫn thương 

 

Hoàng Liên Sơn

21.2.2012 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0