*NK 35- Nöel Buồn (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 NÖEL BUỒN

                   ------

Noel năm nay không phấn khởi

Cầu Đức Chúa Trời xuống dẹp loạn nhân gian

- Lũ ngạo mạn đang chèn ngang luật lệ

Bọn cực đoan khủng bố lan tràn ...

                      *

ÔI Đúc Chúa , hãy anh minh trừng phạt 

Các "Tập đoàn" xả khói đốt Trời xanh

làm băng tan, dồi thêm bão lũ

Bao "con Chiên" đói khát ngợp cõi trần...

                       *

Noel nay là mùa Giáng sinh buồn 

Xin Đức Chúa - Đấng quyền năng vĩ đai

- Hãy cứu vớt loài người ngu dại

Sống hòa bình...giữ Trái đất tươi xanh.

                   --------

 

    Hà Nội , mùa giáng sinh 2017        

              NGUYỄN KHÔI  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0