*NK 35- Nöel Buồn (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 NÖEL BUỒN

                   ------

Noel năm nay không phấn khởi

Cầu Đức Chúa Trời xuống dẹp loạn nhân gian

- Lũ ngạo mạn đang chèn ngang luật lệ

Bọn cực đoan khủng bố lan tràn ...

                      *

ÔI Đúc Chúa , hãy anh minh trừng phạt 

Các "Tập đoàn" xả khói đốt Trời xanh

làm băng tan, dồi thêm bão lũ

Bao "con Chiên" đói khát ngợp cõi trần...

                       *

Noel nay là mùa Giáng sinh buồn 

Xin Đức Chúa - Đấng quyền năng vĩ đai

- Hãy cứu vớt loài người ngu dại

Sống hòa bình...giữ Trái đất tươi xanh.

                   --------

 

    Hà Nội , mùa giáng sinh 2017        

              NGUYỄN KHÔI  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền