*TĐ 461- Gợi Nhớ Đỉnh Sầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Gợi Nhớ Đỉnh Sầu

 

Đêm đen gợi nhớ đỉnh sầu

Nöel năm ấy bên cầu, chia tay

Anh xuôi về chốn..... bao ngày

Còn tôi ở lại dạn dầy đợi mong

Phố xa, đêm lạnh Sao lồng

Tiếng chuông vang đổ mà lòng xót xa

Thông buồn, tuyết trắng phủ ngà

Chúa trên thánh giá thở ra, thở vào

Nöel đã đến khắc, giờ

Bao người hớn hở, đợi chờ Giáng sinh

Sao "...Chiên " Cứ đứng lặng thinh

Nhìn xuyên đêm vắng lệ tình tuôn..... rơi.

 

Thủy Điền

23-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền