*PCC 48- Đầm Ấm Quanh Ta (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Đầm Ấm Quanh Ta.

 

Chạy đôn chạy đáo cuối năm 

Chiều về uể oải, đêm nằm rêm rêm

Bên cạnh khò đều nghe êm

Chắc hẳn cũng mệt, chăn mềm buông xuôi

Năm hết lững thững mây trôi

Người ta chẳng vội, như tôi ra vào

Dòng đời nghiêng ngả chênh chao

Trong nhà bề bộn biết bao việc hò

Chỗ này bánh biếu, bánh cho

Chỗ kia bút vẽ, phải lo cho hoàn

Việc nào có thể thư khoan

Yêu thương đầm ấm, vẫn toàn quanh ta...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền