*HLS 134- Ghen Với Trăng (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Ghen Với Trăng 

 

Nhân đọc Ghen trăng của Mai Đình 

 

Em Ghen trăng* bởi vì anh 

Tại chị Hằng cứ quẩn quanh nói cười 

Để em hoang lạnh bên đời 

Ghen trăng* là bởi nhớ người mà thôi. 

Vì em đang thật đơn côi 

Một mình em với một thời ngả nghiêng 

Trăng thì lả lướt bên thềm 

Còn anh cười nói dịu êm nhẹ nhàng 

Tình cờ em lật từng trang 

Thơ tình anh đắm say nàng đó thôi 

Cho ghen một chút anh ơi 

Xin anh đừng nói đừng cười... với trăng... 

 

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền