*LN 40- Thôi (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

THÔI ...

 

(Tặng QUẾ HẰNG)

Thôi thà như tiếng sáo diều

Vi vu héo hắt một chiều cuối đông .

Não nùng trong khoảng mênh mông ,

Dật dờ theo gió trên khung trời buồn !

Thôi thà như Ngọn thâm sơn

Lạnh lùng hiu quạnh nhưng còn suối reo .

Cầm bằng tấc dạ quắt queo ,

Thì anh vẫn đợi gió heo may về .

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền