*LN 40- Thôi (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

THÔI ...

 

(Tặng QUẾ HẰNG)

Thôi thà như tiếng sáo diều

Vi vu héo hắt một chiều cuối đông .

Não nùng trong khoảng mênh mông ,

Dật dờ theo gió trên khung trời buồn !

Thôi thà như Ngọn thâm sơn

Lạnh lùng hiu quạnh nhưng còn suối reo .

Cầm bằng tấc dạ quắt queo ,

Thì anh vẫn đợi gió heo may về .

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0