*NL 39- Ngàn Năm Tôi Vẫn Đợi Người (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

Ngàn Năm Tôi Vẫn Đợi Người

 

Ngàn năm tôi vẫn đợi

Dù cạn sức mòn hơi

Dù thân xác rã rời

Theo dòng đời năm tháng

 

Người hãy chóng mắt vàng

Con tim nầy nhỏ bé

Nhưng vẫn vẹn câu thề

Trước, sau không thay đổi

 

Ngàn năm tôi không lỗi...

Dẫu cay đắng, nhạt nhòa

Dẫu mưa, nắng thay mùa

Dẫu gian lao khốn khó

 

Ngàn năm tôi vẫn chờ

Ngàn năm tôi vẫn đợi

Hình ảnh đậm tim tôi

Đã trao là chấp nhận

 

Tình yêu dù lận đận

Nhưng đó là niềm tin.

 

Nhất Lang

28-12-2017

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0