*LHT 135- Xin Đừng Nhắc Lại Người Xưa (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Xin Đừng Nhắc Lại Ngày Xưa

 

Tôi giờ già quắt, già queo

Nhắc chi cái thuở bồng đèo xa xôi

Khơi chi lũ trẻ nó cười

Âm, dương còn cách năm mười lóng tay

Đứng, ngồi còn phải dìu vai

Chưa đi đã mõi, nhìn ngày ngỡ đêm

Còn gì đâu nữa "Gọi tên"

Người xưa, người xửa hãy quên cho rồi

 

Còn người tóc bạc, da mòi

Cháu con đầy đống, tuổi đời dâng cao

Nay bệnh, nay ốm, mai đau

Xa trời, gần đất ngày nào chẳng hay

Hãy yên cái phận già gầy

Xin đừng khơi lại cái ngày đón đưa

Xin đừng gợi lại gió, mưa

Xin đừng nhắc lại người xưa làm gì.

 

Lệ Hoa Trần

30-12-2017

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền