*PCC 51- Mười Thương (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- VN)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Mười Thương (gia tiền).

 

Một thương tóc hở da đầu

Hai thương tiếng nói làu bàu khó nghe

Ba thương má hóp nhiều khe

Bốn thương răng rụng không nhe để cười.

Năm thương uể oải biếng lười..

Sáu thương ngại tắm, mùi trời vẫn cho

Bảy thương ngực lép đậy mo

Tám thương nhăn nhó, thích lo chuyện người

Chín thương mình đúng mọi thời.

Mười thương ăn nói nhiều lời nắng mưa

Ai ơi!... Tuổi  mới là trưa...

Mà sao...tính đã..dây dưa cuối... chiề...u..u...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền