*LHT 2- Đời Nghệ Sỹ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đời Nghệ Sỹ

 Trước sân khấu

Là đàn Thiên nga trắng xóa

Nhịp điệu trải đều

Thiên hạ hoan hô

Vỗ tay to

Huýt sáo đón mừng

 

Sau bức nhung

Như đàn gà... gật

Ngồi ngổn ngang

Đứa sầu, đứa khóc

Buồn, thở….. than

Tiền tháng chưa chung.

 

Lệ Hoa Trần

03-01-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0