*PHĐ 1- Trách, Trách (Thơ) Nhà Thơ Phan Huy Đường (France)

 

Nhà Thơ Phan Huy Đường

 

 

Trách Trách

 

Xã hội trách người người

dư thừa

Người người trách nhau

vô cảm

Em em anh anh trách trách

vô tình

Đàn ông trách đàn bà

bắt lấy vợ

Đàn bà trách đàn ông

sợ làm chồng

Bố mẹ trách con

đời nó

Con trách bố mẹ

đời mình

 

Ta trách đời

bất nhân

Đời trách ta

bất lực

Hi !

Hè hè…

 

Phan Huy Đường

30-11-2010

ămvc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0