*PHĐ 1- Trách, Trách (Thơ) Nhà Thơ Phan Huy Đường (France)

 

Nhà Thơ Phan Huy Đường

 

 

Trách Trách

 

Xã hội trách người người

dư thừa

Người người trách nhau

vô cảm

Em em anh anh trách trách

vô tình

Đàn ông trách đàn bà

bắt lấy vợ

Đàn bà trách đàn ông

sợ làm chồng

Bố mẹ trách con

đời nó

Con trách bố mẹ

đời mình

 

Ta trách đời

bất nhân

Đời trách ta

bất lực

Hi !

Hè hè…

 

Phan Huy Đường

30-11-2010

ămvc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền