*TMG 2- Qua Thăm Nhà Lão Quê (Thơ Dịch) Nhà Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mỹ Giống

 

 

Qua Thăm Nhà Lão Quê

 

Lưu niên nhàn rỗi thì trồng

Giờ cây cũng đã già cùng người quê

Nơi nhà mây trắng bay về

Ngư tiều bên biển đề huề nghỉ ngơi

Sai con hái thuốc trên đồi

Thả trâu khe suối lần hồi tháng năm

Tự mình làm thuật dưỡng sinh

Tuổi già khi đến ưu phiền chẳng lo.

 

Nguyên tác:

過野叟居                                              

    馬戴                                                        

野人閒種樹,                                        

樹老野人前。                                        

居止白雲內,                                        

漁樵滄海邊。                                        

呼兒采山藥,                                        

放犢飲溪泉。                                        

自著養生論,                                        

無煩懮暮年。                                            

Phiên âm:              

 

Quá Dã Tẩu Cư

                        Mã Đái

Dã nhân nhàn chủng thụ,                      

Thụ lão dã nhân tiền.                     

Cư chỉ bạch vân nội,                     

Ngư tiều thương hải biên.                     

Hô nhi thái sơn dược,                    

Phóng độc ẩm khê tuyền.                      

Tự trước dưỡng sinh luận,                     

Vô phiền ưu mộ niên.

Dịch nghĩa:

 

 Qua Thăm Nhà Lão Quê

 

Người quê nhàn rỗi thì trồng cây lưu niên

Giờ cây cũng đã già cùng người quê rồi

Ngay nơi ở có mây trắng bay

Ngư phủ, tiều phu về bên biển

Bảo con đi hái thuốc trong núi

Chăn thả trâu nơi khe suối

Tự mình làm ra thuật dưỡng sinh

Chẳng bận ưu phiền lúc tuổi già đến,

 

Trần Mỹ Giống (Dịch Thơ)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền