*VQT 1- Cứng Hay Mềm (Truyện Ngắn) Nhà Văn Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

Cứng Hay Mềm…

 

Hai cha con ra thăm vườn sau mấy ngày cơn bão đi qua. Cây cối trong vườn xác xơ vì gãy, đổ. Duy chỉ có khóm tre là còn trụ được, mặc dù một số cây non, cành và lá bị lặt trụi. Đứa con chừng 10 tuổi, hỏi người cha:

- Tại sao cây tre nhỏ hơn cũng không cứng bằng cây dừa, cây bàng, cây keo mà nó không gãy? Trong khi những cây kia lại gãy đổ thế kia vậy cha?

Người cha đáp:

- Nó cứng mà không biết nương mình theo gió nên nó bị sức mạnh của gió bẻ gãy. Cây tre nhỏ nhưng khuất gió; mềm lại dẻo day, bịết oằn lưng nương theo gió mà không bị gãy, hết bão lại đứng thẳng.

     Đứa con như chưa phục, co chân đạp vào cây măng non như để kiểm chứng. Kết quả cây măng gãy đôi. Nó lại đạp một cái thật mạnh vào cây tre ngay bên cạnh. Kết cục tre không gãy mà chân đau điếng. Nó lại thắc mắc:

-         Tre cứng chắc hơn măng, sao tre không gãy mà măng lại gãy, thưa cha?

   - Măng gãy là vì non lại thấp nên con mới đạp đầu nó được; trong khi đó con lại đạp vào gốc tre già thì ăn thua gì, chỉ hại đau chân thôi!

   - Đứa trẻ nhíu mày, lẩm bẩm: “Phức tạp quá! Sao lúc đầu cứng lại gãy, mềm dẽo không gãy? Bây giờ mềm lại gãy mà cứng lại không gãy?

Người cha không nói gì, lấy búa chặt hạ ngay cây tre ấy, rồi đáp:  

   - Cứng cũng gãy, non mềm càng dễ gãy. Có điều nên biết cứng hay mềm dẻo đúng đúng chỗ, đúng lúc mà thôi. Chỗ cần mềm dẻo mà cứng quá thì gãy; chỗ cần cứng cáp để chống chọi mà non mềm quá cũng chẳng được.

  Đứa con nhỏ gật gật đầu ra vẻ tâm đắc lắm!

 

                                                                                Trà Vinh: 04/01/2018   

                                                                                     Võ Quốc Tuấn    

                                                             

                                                                             

                                               

                                                             

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền