*TĐ 3- Làm Người Cao Thượng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Làm Người Cao Thượng

 

Có đi mưa mới thấy trời thấm lạnh

Giữa trưa hè ai có biết hàn đâu

Lúc đương thời ngồi chảnh, ngoảnh hàm râu

Ngỡ thứ thiệt, xem người như rơm rác

Giờ sa bước, lâm cảnh đời rách nát

Quây ngược đầu nhìn lại. Hỡi ! Cố nhân

Ai cũng lơ, rón rén tránh xa lần

Cúi mặt xuống mới hay mình khờ dại

Đừng trách. Bởi, sao đời nhiều ngang trái

Cũng do mình ngỡ nắng- nắng ngàn năm

Mà quên đi tháng sáu cảnh mưa dầm

Nước tới cẳng không nhanh chạy, phóng

Đành đấm mình giữa bãi rộng mênh mông

Ướt te tua như đám lũ chuột đồng

Mới sáng mắt mình là người cao thượng.

 

Thủy Điền

 

05-01-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0